500 đơn vị ở Hà Nội nợ hơn 124 tỷ đồng bảo hiểm xã hội - Báo Nhân Dân

Nhân Dân | 1 tuần trước

Trong số 500 đơn vị sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp lớn trên địa bàn Hà Nội, có đơn vị nợ tới hơn 5,7 tỷ đồng.

Công bố thông tin các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên cổng thông tin điện tử.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay, trên toàn địa bàn có 500 đơn vị sử dụng lao động nợ đọng bảo hiểm xã hội lớn với thời gian từ 6 đến 24 tháng. Tổng số tiền nợ hơn 124 tỷ đồng.

Theo số liệu công bố công khai, những đơn vị thuộc danh sách này đã có hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp chính đáng của gần 7.000 lao động, gây ảnh hưởng xấu đến công tác an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của 500 đơn vị này lên tới hơn 124 tỷ đồng. Trong đó, có 18 đơn vị nợ số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên. 5 công ty đứng đầu danh sách có số tiền nợ từ hơn 2,1 tỷ đồng trở lên.

Hiện tại, danh sách đơn vị nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được công bố định kỳ hằng tháng trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã linh hoạt thực hiện thanh tra trực tiếp, thanh tra điện tử tập trung để giảm nợ đóng bảo hiểm xã hội. Năm 2021, cơ quan này đã thực hiện thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại 3.740 đơn vị sử dụng lao động, đơn vị nội bộ, cơ sở khám, chữa bệnh và đại lý thu, đại diện chi trả. Qua đó, số tiền các đơn vị nợ đóng bảo hiểm xã hội đã khắc phục 464,79 tỷ đồng, đạt 74,9%. Thực hiện thanh tra, kiểm tra điện tử đối với 10.765 đơn vị nợ đóng bảo hiểm xã hội, số tiền các đơn vị đã khắc phục là 449,5 tỷ đồng, đạt 31%.

Tới hết năm 2021, Hà Nội có hơn 1,86 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 65.736 người so với năm 2020. Đáng chú ý, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt mốc 63.304 người, tăng 14.630 người so với năm trước đó.
Thành phố cũng triển khai mô hình xã điểm về thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, xây dựng mô hình điểm có tính đột phá về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; từ đó nhân rộng triển khai trên toàn địa bàn.
Kết quả cho thấy, bình quân mỗi xã điểm phát triển được số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gấp 3,5 lần bình quân 1 xã, phường, thị trấn.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bhxh-va-cuoc-song/500-don-vi-o-ha-noi-no-hon-124-ty-dong-bao-hiem-xa-hoi--682410/

Bình luận / 0