Ban hành tiêu chí tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật dùng ngân sách nhà nước - Báo Hà Nội Mới

Hà Nội Mới | 1 tháng trước

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước.

Quy định gồm 2 chương, 9 điều, áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân thực hiện tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật. Theo đó, các tiêu chí, tiêu chuẩn tổ chức là giới thiệu những giá trị đặc sắc của nghệ thuật truyền thống tới nhân dân và bạn bè quốc tế; động viên, khích lệ, nỗ lực sáng tạo nghệ thuật, trao tặng giải thưởng, danh hiệu cao quý và phát hiện, đào tạo tài năng trẻ cho nghệ thuật biểu diễn; làm cơ sở đánh giá về phương pháp sáng tạo, khuynh hướng nghệ thuật, chất lượng tác phẩm của từng loại hình nghệ thuật; làm cơ sở để nghệ sĩ, diễn viên chủ động luyện tập, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, các đơn vị nghệ thuật tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị… Quy định cũng nêu rõ các bước trong quy trình cung cấp dịch vụ tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/1007590/ban-hanh-tieu-chi-to-chuc-cuoc-thi-lien-hoan-nghe-thuat-dung-ngan-sach-nha-nuoc

Bình luận / 0