Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đỡ đầu thôn biên giới xây dựng nông thôn mới - Báo Hà Tĩnh

Hà Tĩnh | 1 tháng trước

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa ký kết với xã Hương Liên (huyện Hương Khê) để hỗ trợ thôn 3 xây dựng nông thôn mới.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ, đỡ đầu thôn 3, xã Hương Liên (Hương Khê) xây dựng NTM.

Do nhiều nguyên nhân khác nhau nên công cuộc xây dựng NTM của xã Hương Liên (Hương Khê) đang gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế. Đến thời điểm này, địa phương mới đạt chuẩn 8 tiêu chí, 12 tiêu chí còn lại chưa đạt. Trong đó, 6 tiêu chí thuộc diện khó thực hiện, cần nhiều công sức, kinh phí là: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, môi trường và an toàn thực phẩm, khu dân cư mẫu và vườn mẫu.

Riêng thôn 3 là thôn khó khăn nhất xã Hương Liên vì điến thời điểm này mới đạt 2/10 tiêu chí. Hiện nay, ở thôn này còn nhiều nhà dân cư tạm bợ, dột nát, cần sửa chữa; nhiều công trình phụ trợ, công trình chăn nuôi chưa đảm bảo cần di dời, che chắn; đường sá nhỏ hẹp, xuống cấp, chưa có rãnh thoát nước; hầu hết vườn hộ chưa có quy hoạch và cần chỉnh trang, chặt bỏ cây tạp; đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn nên việc huy động nguồn nội lực hạn chế…

BĐBP tỉnh cùng chính quyền địa phương kiểm tra nhà ở dân cư để có kế hoạch vào cuộc hỗ trợ hiệu quả.

Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã ký kết chương trình hỗ trợ, đỡ đầu xây dựng NTM cho thôn 3 với mục tiêu từng bước cải thiện, nâng cấp, tiến đến hoàn thiện các tiêu chí. Phấn đấu đến cuối năm 2022, thôn 3 sẽ cùng xã Hương Liên về đích NTM theo lộ trình.

Để cụ thể hóa chương trình phối hợp, giúp đỡ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều động 40 đồng chí cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng về cùng ăn, cùng ở, cùng làm với Nhân dân từ nay đến khi nào thôn về đích. Nhiệm vụ chủ yếu là tuyên truyền, vận động Nhân dân vào cuộc và cùng tham gia lao động, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng cảnh quan xóm làng, làm đường giao thông, nạo vét kênh mương...

Cùng với đó, BĐBP Hà Tĩnh cũng đã cho thôn 3 tạm ứng 110 triệu đồng trong số tiền dự kiến được hỗ trợ để giúp hộ nghèo mua giống cây ăn quả, nguyên vật liệu sửa chữa công trình phụ và di dời chuồng trại...

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, BĐBP Hà Tĩnh sẽ tiếp tục có sự hỗ trợ về kinh phí, hiện vật và những việc làm cụ thể, thiết thực để địa phương xây dựng NTM.

Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh phát biểu tại lễ ký kết

Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh cho biết: “BĐBP Hà Tĩnh sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm, tình cảm của mình để tích cực đồng hành với chính quyền địa phương xã Hương Liên và Nhân dân thôn 3 trong xây dựng NTM.

Nhưng quá trình vào cuộc phải trên tinh thần quân và dân cùng làm, người dân phải luôn đóng vai trò chủ thể, chính quyền và các tổ chức đoàn thể các cấp phải cùng vào cuộc... để tạo sức mạnh đồng bộ cho phong trào chung”

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/bo-doi-bien-phong-ha-tinh-do-dau-thon-bien-gioi-xay-dung-nong-thon-moi/232391.htm

Bình luận / 0