Bộ Xây dựng đề nghị đánh giá tác động toàn diện môi trường các khu vực dự kiến lấn biển vịnh Nha Trang

Văn Hóa | 1 tháng trước

Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 10/TB-BXD thông báo kết luận về hồ sơ điều chỉnh quy hoạch TP Nha Trang, trong đó liên quan đến các khu vực dự kiến lấn biển trong vịnh Nha Trang.

Tình trạng lấn biển, xâm phạm vịnh Nha Trang đang là mối quan ngại lớn

Hồ sơ Điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch TP Nha Trang đến năm 2025 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 25.9.2012 của Thủ tướng Chính phủ. Về hồ sơ điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Nha Trang do UBND tỉnh Khánh Hòa mới đề xuất được Bộ Xây dựng đánh giá cao bởi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát quy định hiện hành về lập và điều chỉnh quy hoạch. Để hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh Hồ sơ phù hợp, cần tiếp tục rà soát, bổ sung làm rõ một số nội dung, đảm bảo tương thích, tuân thủ các quy định hiện hành.

Riêng việc quy hoạch trong khu vực vịnh Nha Trang, Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Khánh Hòa chú trọng đánh giá tác động toàn diện về môi trường biển đảo, dòng chảy, chế độ thủy văn, khả năng xói lở, bồi lưng, bảo tồn đa dạng sinh vật biển, tài nguyên... các khu vực dự kiến lấn biển trong vịnh Nha Trang. Ngoài lấn biển, có thể nghiên cứu thêm để chọn phương án tối ưu. Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa phải làm rõ về cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch (mật độ xây dựng, tầng cao) trong các khu vực dự kiến điều chỉnh, phù hợp với các định hướng, chỉ tiêu quy hoạch đã được xác định; tỉnh cần làm rõ sự phù hợp của cơ cấu đất đơn vị ở các khu vực điều chỉnh quy hoạch.

Đối với khu vực đảo Hòn Tre và Hòn Một (thuộc vịnh Nha Trang – P.V), cần xác định cụ thể hơn về loại hình, đối tượng ở (lực lượng lao động, dân cư hiện hữu trên đảo). Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cần làm rõ dự kiến về nguồn vật liệu để lấn biển tại khu vực Cảng Nha Trang và đảo Hòn Tre (thuộc vịnh Nha Trang – P.V). Nêu rõ các biện pháp cần thiết để đảm bảo tính khả thi của các nội dung điều chỉnh quy hoạch.

Trước đó, tháng 3.2005, vịnh Nha Trang được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) công nhận là Danh thắng quốc gia. Vịnh có diện tích khoảng 420 km2, là thành viên của Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới từ tháng 6.2003. Để quản lý hiệu quả danh thắng này, ngày 3.7.2020, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã ban hành Quyết định về quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan về quản lý các hoạt động trong khu vực vịnh Nha Trang. Theo đó, phạm vi phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động trên vịnh Nha Trang theo ranh giới vịnh Nha Trang được giới hạn từ mũi Kê Gà đến mũi Cù Hin, bao gồm diện tích mặt biển và diện tích các đảo nằm trong vịnh Nha Trang. Liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch tại vịnh, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có văn bản báo cáo Bộ VHTTDL để nắm bắt, có ý kiến về các vấn đề liên quan trong công tác bảo vệ Danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Trên thực tế trong những năm vừa qua, nhiều dự án lấn biển trong vịnh Nha Trang vi phạm Luật Di sản văn hóa. Ngoài ra nhiều khu vực rạn san hô bị bồi lấp, chết dần, ảnh hưởng việc bảo tồn đa dạng sinh học khiến dư luận hết sức bức xúc. Do đó, bảo vệ Danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang theo Luật Di sản văn hóa và bảo tồn các giá trị văn hóa trên vịnh là vô cùng cấp thiết, cần sự chung sức vào cuộc quyết liệt của các Bộ, ban, ngành Trung ương và UBND tỉnh Khánh Hòa.

Không chỉ liên quan đến môi trường biển đảo, các khu vực dự kiến lấn biển trong vịnh Nha Trang cần có ý kiến của Bộ VHTTDL và tuân thủ Luật Di sản văn hóa. Trên thực tế trong thời gian vừa qua, nhiều dự án lấn biển trong vịnh Nha Trang vi phạm Luật Di sản văn hóa. Ngoài ra nhiều khu vực rạn san hô bị bồi lấp, chết dần, ảnh hưởng việc bảo tồn đa dạng sinh học khiến dư luận hết sức bức xúc.

XUÂN HƯỚNG

Nguồn Văn Hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/di-san/artmid/488/articleid/37952/bo-xay-dung-de-nghi-danh-gia-tac-dong-toan-dien-moi-truong-cac-khu-vuc-du-kien-lan-bien-vinh-nha-trang

Bình luận / 0