CẦN THƠ: GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam

Quốc Hội TV | 1 tháng trước

Trao đổi bên lề buổi thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Đại biểu Nguyễn Thanh Phương, Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ cho rằng: Luật sửa đổi lần này sẽ là động lực thúc đẩy sự nghiên cứu, đổi mới sáng tạo góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ lần này là hết sức quan trọng và cần thiết.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/10/can-thogop-y-du-thao-luat-so-huu-tri-tue/559809

Bình luận / 0