Cao Lãnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Đảng Cộng Sản VN | 1 tuần trước

Cao Lãnh cần nâng cao vai trò lãnh đạo và hỗ trợ của chính quyền để phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong phát triển kinh tế...

Đồng chí Phan Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Văn Khương)

Ngày 10/6, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

6 tháng đầu năm 2021, trên cơ sở Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh đã xác định 12 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 8 nhóm giải pháp để lãnh đạo triển khai thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 6 tháng đầu năm huyện đã thực hiện 5/12 chỉ tiêu, đạt từ 60-100%.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, đến nay có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, đang hoàn thiện hồ sơ công nhận huyện nông thôn mới; mô hình Hội quán tiếp tục phát huy hiệu quả trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Cùng với đó, công tác triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp kịp thời, nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, nhất là giám sát thường xuyên để kịp thời chấn chỉnh hạn chế.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng ghi nhận sự nỗ lực của Huyện ủy Cao Lãnh triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng yêu cầu Huyện ủy Cao Lãnh cần đổi mới phương thức lãnh đạo; tiếp tục quan tâm công tác tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ về nội dung Nghị quyết, từ đó có chuyển biến tích cực về hành động; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ngoài ra, huyện Cao Lãnh cần nâng cao vai trò lãnh đạo và hỗ trợ của chính quyền để phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong phát triển kinh tế...

Trước đó, Đoàn công tác làm việc với Đảng ủy xã Nhị Mỹ và thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện./.

Văn Khương

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://dangcongsan.vn/kinh-te/cao-lanh-thuc-hien-tai-co-cau-nong-nghiep-gan-voi-xay-dung-nong-thon-moi-582844.html

Bình luận / 0