CDC Nghệ An báo cáo kết quả kiểm tra nước sinh hoạt nhiễm bẩn bất thường - Kinh tế Môi trường

Kinh tế Môi trường | 1 tuần trước

Sau khi có kiến nghị của người dân về tình trạng nước sinh hoạt nhiễm bẩn bất thường, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An đã tiến hành lấy các mẫu nước để xét nghiệm.

Ngày 23/6, theo thông tin từ CDC Nghệ An, đơn vị đã có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn TP. Vinh từ ngày 1/4/ 2022 đến nay.

Nước sinh hoạt trên địa bàn TP. Vinh bị nhiễm bẩn bất thường.

Theo đó, sau khi có phản ánh của người dân, ngày 12/6, đơn vị này đã tiến hành lấy đột xuất 3 mẫu nước (1 mẫu nước tại nhà máy, 2 mẫu nước tại nhà dân) của Nhà máy nước Hưng Vĩnh (thuộc Công ty CP Cấp nước Nghệ An) để đánh giá tại phòng xét nghiệm theo 26 thông số của QCĐP 01:2021/NA.

Kết quả cho thấy, cả 3 mẫu nước đều không đạt QCĐP 01:2021/NA. Cụ thể, mẫu nước tại nhà máy có 1 thông số không đạt là mangan (Mn) 0,173 mg/L (ngưỡng giới hạn cho phép: 0,1 mg/L); mẫu nước tại hộ gia đình Phạm Đức L. ở phường Vinh Tân có 4 thông số không đạt là Coliforms 20 CFU/100 mL (ngưỡng giới hạn cho phép<3 cfu>), E.coli 5 CFU/100 mL (ngưỡng giới hạn cho phép <1 CFU/100 mL), chỉ số Pecmanganat 2,56 mg/L (ngưỡng giới hạn cho phép: 2mg/L), Mangan (Mn) 0,292 mg/L (ngưỡng giới hạn cho phép: 0,1mg/L).

Còn mẫu nước tại hộ gia đình Bùi Thị Thu - khối 3 - phường Hà Huy Tập - thành phố Vinh: có 2 thông số không đạt đó là chỉ số Pecmanganat 2,08 mg/L (ngưỡng giới hạn cho phép: 2mg/L) và Mangan (Mn) 0,206 mg/L (ngưỡng giới hạn cho phép: 0,1mg/L).

Nhiều thông số vượt ngưỡng cho phép sau khi xét nghiệm các mẫu nước.

Trước đó, ngày 18/4, CDC Nghệ An đã tiến hành kiểm tra đột xuất và lấy 4 mẫu nước trong đó 3 mẫu được thử nghiệm đánh giá 24 thông số theo năng lực tại phòng xét nghiệm của CDC Nghệ An và 1 mẫu được gửi Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và môi trường thử nghiệm đánh giá 98 thông số. Kết quả cho thấy, 1 mẫu nước lấy tại nhà dân không đạt.

Ngày 15/6, CDC Nghệ An tiếp tục tiến hành lấy đột xuất 6 mẫu nước của Nhà máy nước Hưng Vĩnh (1 mẫu nước tại nhà máy, 5 mẫu nước tại nhà dân) để xét nghiệm nhưng hiện chưa có kết quả.

Trước những kết quả xét nghiệm nói trên, CDC Nghệ An đã kiến nghị các cơ quan chức năng cần phối hợp tiến hành các đợt thanh, kiểm tra về hoạt động cấp nước sạch; Nâng cao vai trò và trách nhiệm của UBND TP Vinh và các phường xã đối với công tác quản lý chất lượng nước sạch trên địa bàn.

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/cdc-nghe-an-bao-cao-ket-qua-kiem-tra-nuoc-sinh-hoat-nhiem-ban-bat-thuong-68437.html

Bình luận / 0