Chương trình hành động của Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinh Tế Đô Thị | 1 tháng trước

Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến, ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 (quận Ba Đình).

ÔNG HOÀNG MINH DŨNG TIẾN

Sinh ngày 5/02/1966

ThS Quản trị kinh doanh; Kỹ sư chế tạo máy; Cử nhân Luật; Cử nhân ngoại ngữ; Cử nhân kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị
Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ba Đình

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Xứng đáng với vai trò đại diện cho cử tri quận Ba Đình tại diễn đàn HĐND Thành phố; góp phần đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân Thủ đô. Phản ánh trung thực mọi kiến nghị của cử tri với HĐND và các cơ quan chức năng của Thành phố, đồng thời thông tin kịp thời những quyết sách của HĐND Thành phố tới cử tri.
2. Tích cực đóng góp, đề xuất các chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐND Thành phố theo hướng đổi mới hoạt động xây dựng, ban hành nghị quyết thiết thực, hiệu quả, phù hợp yêu cầu thực tiễn.
3. Tích cực tham gia công tác giám sát, chất vấn, kiến nghị và phối hợp cùng các đại biểu tăng cường vai trò giám sát của Tổ đại biểu tại quận Ba Đình.
4. Tích cực đóng góp để HĐND Thành phố quyết định các chủ trương, chính sách triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, trọng tâm là 5 định hướng trọng tâm, 3 khâu đột phá, 14 nhiệm vụ chủ yếu, 10 chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng Thành phố giai đoạn 2020 - 2025.
5. Kết hợp vai trò đại biểu với cương vị công tác hiện tại góp phần triển khai thực hiện tốt và hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình đã được cụ thể hóa thành 7 chương trình công tác toàn khóa với 54 đề án, kế hoạch và 78 chỉ tiêu cho cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kinhtedothi.vn

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://kinhtedothi.vn/chuong-trinh-hanh-dong-cua-bi-thu-quan-uy-ba-dinh-hoang-minh-dung-tien-ung-cu-vien-dai-bieu-hdnd-tp-ha-noi-nhiem-ky-2021-2026-419746.html

Bình luận / 0