Chương trình hành động của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinh Tế Đô Thị | 1 tháng trước

Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 10 (quận Hà Đông).

ÔNG NGUYỄN MẠNH QUYỀN

Sinh ngày 24/4/1975

Tiến sĩ Quản lý hành chính công; Thạc sĩ Quản lý hành chính công; Cử nhân chuyên ngành Kinh tế đối ngoại; Cử nhân chuyên ngành Hành chính học;
Cử nhân chuyên ngành Anh văn; Cao cấp lý luận chính trị;
Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thực hiện vai trò, chức trách của đại biểu HĐND thành phố, giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của Nhân dân, từ đó phản ánh với HĐND thành phố và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Tuyên truyền, vận động cử tri, Nhân dân cũng như người thân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chủ trương, Nghị quyết của HĐND thành phố.
2. Đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách của Thành phố trên các lĩnh vực được phân công phụ trách: quản lý, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, du lịch, xúc tiến đầu tư, hoạt động vận tải, phát triển điện lực, bưu chính, viễn thông; nông nghiệp và phát triển nông thôn, đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai, lụt bão...
3. Chủ động tìm hiểu kỹ đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, những vẫn đề nổi cộm trên địa bàn quận Hà Đông; nắm rõ nguyên nhân, từ đó phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo, cử tri và Nhân dân quận Hà Đông để từng bước tháo gỡ có hiệu quả.
4. Đồng hành cùng các cơ quan, ban, ngành, lãnh đạo, cử tri và nhân dân quận Hà Đông thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, làng nghề... góp phần xây dựng quận Hà Đông phát triển nhanh và bền vững.
5. Không ngừng nỗ lực học tập, tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện để phát huy tốt vai trò, vị trí của mình đưa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và HĐND các cấp vào cuộc sống.

Kinhtedothi.vn

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://kinhtedothi.vn/chuong-trinh-hanh-dong-cua-pho-chu-tich-ubnd-tp-ha-noi-nguyen-manh-quyen-ung-cu-vien-dai-bieu-hdnd-tp-ha-noi-nhiem-ky-2021-2026-419762.html

Bình luận / 0