Cụ ông 80 tuổi xơi hàng chục viên đá mỗi ngày

Người Lao Động | 1 tháng trước

Một cụ ông 80 tuổi ở một ngôi làng tại bang Maharashtra - Ấn Độ trở nên nổi tiếng nhờ sở thích rất kỳ lạ: Sưu tập đá và ăn hàng chục viên đá mỗi ngày!

Cụ ông 80 tuổi ăn hàng chục viên đá mỗi ngày

Mỹ Uyên - Thanh Long

Nguồn Người Lao Động: http://nld.com.vn/video/cu-ong-80-tuoi-xoi-hang-chuc-vien-da-moi-ngay-20210308114754933.htm

Bình luận / 0