Đà Nẵng: Xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp

GD&TĐ | 3 ngày trước

Đà Nẵng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo phòng chống tham nhũng, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả từ ứng dụng cổng Góp ý Đà Nẵng để xử lý các phản ánh của tổ chức, công dân, kết hợp với Tổng đài 1022 để người dân, tổ chức có thể góp ý, phản ánh đến mọi lĩnh vực, đặc biệt là về quy định, chính sách, thủ tục hành chính phức tạp, về thực hiện nhiệm vụ của công chức không đúng, không phù hợp, về vướng mắc của doanh nghiệp.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước theo hướng đồng bộ và chia sẻ, kết nối liên thông, đặc biệt là việc kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin theo ngành dọc của bộ, ngành Trung ương triển khai.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, đảm bảo không để tình trạng đơn thư tồn đọng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị; Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Công văn và Kế hoạch của UBND thành phố về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn TP Đà Nẵng.

UBND cũng thành phố giao Thanh tra thành phố tiếp tục chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố về kết quả thực hiện theo quy định.

UBND thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường việc giám sát thực hiện, nhất là giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/da-nang-xu-ly-ngan-chan-tinh-trang-nhung-nhieu-nguoi-dan-doanh-nghiep-PNTQliBGR.html

Bình luận / 0