Dành nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng huyện Quan Sơn - Báo Thanh Hóa

Thanh Hóa | 1 tháng trước

Thời gian qua, huyện Quan Sơn đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Chợ Tam Thanh được đầu tư xây dựng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực biên giới phát triển.

Khoảng 5 năm về trước, huyện Quan Sơn được xem là một trong những địa phương có kết cấu hạ tầng nông thôn còn nhiều hạn chế, nhất là các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã chủ yếu là đường đất, lầy lội, trơn trượt... Tuy nhiên, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Thanh Hóa, sự tham gia tích cực của đồng bào các dân tộc, đến nay bộ mặt nông thôn của huyện Quan Sơn đã đổi thay với nhiều công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng, nâng cấp và đưa vào sử dụng. Người dân có điều kiện thuận lợi trong việc giao thương phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Có được kết quả trên, huyện Quan Sơn đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó dành nguồn vốn ngân sách Trung ương, của tỉnh cũng như vốn huy động khác để xây dựng các công trình, dự án trọng điểm, công trình an sinh xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn... Ngoài ra, huyện cũng thực hiện việc đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn lực, phù hợp với quy hoạch, nhu cầu của địa phương, như: huy động nguồn xã hội hóa từ doanh nghiệp và từ sự đóng góp của người dân... Trong quá trình đầu tư, xây dựng huyện Quan Sơn đã quản lý chặt chẽ chất lượng công trình, dự án khi xây dựng cũng như trong khai thác, sử dụng, không để thất thoát, lãng phí, hư hỏng; thực hiện tốt việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường giao thông, công trình thủy lợi... phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Từ cách làm trên, giai đoạn 2015-2020, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, huyện Quan Sơn đã huy động trên 1.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, với 320 công trình, trong đó có 75 công trình giáo dục, 74 công trình dân dụng - công nghiệp, 65 công trình giao thông, 43 công trình văn hóa, 40 công trình nông nghiệp, 23 công trình y tế; tỷ lệ đường giao thông nông thôn đã cứng hóa 66,3%; 96% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 96% số hộ được dùng điện lưới quốc gia; 100% các xã có đường ô tô đến trung tâm...

Thời gian tới, huyện Quan Sơn sẽ ưu tiên lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn... Trước mắt, huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách là xây dựng hạ tầng phục vụ sắp xếp, ổn định dân cư; đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình nước sinh hoạt ở các thôn, cộng đồng dân cư, công trình thủy lợi; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới... lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Quan Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm căn cứ kêu gọi, xúc tiến đầu tư và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tranh thủ nguồn lực đầu tư của tỉnh và doanh nghiệp cho thực hiện các quy hoạch ở huyện Quan Sơn...

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/danh-nguon-luc-xay-dung-ket-cau-ha-tang-huyen-quan-son/148773.htm

Bình luận / 0