Di cư nội địa trong năm 2020 khiến thiệt hại 20 tỷ USD

VietnamPlus | 3 ngày trước

Trung tâm Giám sát hoạt động di cư nội địa công bố báo cáo cho thấy hoạt động di cư nội địa trên thế giới năm 2020 đã gây thiệt hại tới 20 tỷ USD, so với 13 tỷ USD năm 2018.

(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/infographics-di-cu-noi-dia-trong-nam-2020-khien-thiet-hai-20-ty-usd/689595.vnp

Bình luận / 0