Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 - Báo Quân Đội Nhân Dân

QĐND | 1 tháng trước

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị quyết số 80/NQ-CP về việc phân bổ, cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 giữa các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị cho phép các bộ, cơ quan, địa phương được tiếp tục phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 đến ngày 28-6-2022.

Ảnh minh họa: TTXVN

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương liên quan báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, điều chỉnh số vốn ngân sách Trung ương năm 2022 đến ngày 28-6-2022 chưa phân bổ hết theo đúng quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6-4-2020 của Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân chậm trễ và không hoàn thành việc phân bổ chi tiết, giải ngân vốn đầu tư công do nguyên nhân chủ quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2022-698850

Bình luận / 0