Ðà Nẵng chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững

Nhân Dân | 2 tuần trước

Nhiều năm trước, Ðà Nẵng phát triển nhanh chóng nhờ quy hoạch, chỉnh trang đô thị, tạo nguồn thu từ khai thác quỹ đất, từ dịch vụ và du lịch. Tuy nhiên, dịch Covid-19 khiến nền kinh tế thế giới chao đảo, ảnh hưởng không nhỏ kinh tế trong nước, buộc Ðà Nẵng nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, hướng trọng tâm vào các ngành công nghệ cao (CNC), công nghệ thông tin (CNTT) để sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững trong những năm tới.

Dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử của Công ty Key Tronic tại Khu công nghiệp Hòa Khánh.

Nhiều năm trước, Ðà Nẵng phát triển nhanh chóng nhờ quy hoạch, chỉnh trang đô thị, tạo nguồn thu từ khai thác quỹ đất, từ dịch vụ và du lịch. Tuy nhiên, dịch Covid-19 khiến nền kinh tế thế giới chao đảo, ảnh hưởng không nhỏ kinh tế trong nước, buộc Ðà Nẵng nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, hướng trọng tâm vào các ngành công nghệ cao (CNC), công nghệ thông tin (CNTT) để sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững trong những năm tới.

Ba tháng đầu năm 2021, hàng loạt dự án đầu tư FDI trị giá hàng trăm triệu USD lần lượt được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chủ trương nghiên cứu đầu tư vào Khu CNC và các khu công nghiệp (KCN) Ðà Nẵng. Trưởng Ban quản lý Khu CNC và các KCN Ðà Nẵng Phạm Trường Sơn cho biết: Trong bảy dự án mới, có ba dự án đầu tư vào Khu CNC Ðà Nẵng với tổng vốn đầu tư hơn 280 triệu USD. Ðây đều là các dự án sản xuất và nghiên cứu sản phẩm CNC, tạo giá trị gia tăng cao, ứng dụng khoa học - công nghệ (KHCN) hiện đại, tiên tiến. Các dự án mới đã và đang tạo những chuyển biến tích cực về thu hút đầu tư trong lĩnh vực CNC vào Ðà Nẵng nói chung, Khu CNC Ðà Nẵng nói riêng. Quyết định của các nhà đầu tư và nghiên cứu đầu tư vào Ðà Nẵng trong lĩnh vực CNC, CNTT và kỹ thuật cao, là kết quả của bước chuyển hướng nhanh nhạy, kịp thời của Ðà Nẵng trong kêu gọi đầu tư thời gian gần đây, nhất là từ khi dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên toàn cầu.

Thực tế, giai đoạn 2015 - 2019, Ðà Nẵng đã bắt đầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ổn định về dịch vụ thương mại, tăng dần tỷ trọng sản xuất công nghiệp và nông nghiệp. Tuy nhiên, dịch Covid-19 lan rộng đã ảnh hưởng nghiêm trọng, kéo lùi tốc độ tăng trưởng của thành phố trong năm 2020 và dự kiến cả năm 2021. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 còn ảnh hưởng nặng nề đến chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến các ngành sản xuất ưu tiên của thành phố và các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Ðà Nẵng đã xem xét, điều chỉnh, đặt mục tiêu cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Dịch vụ 63-65%; công nghiệp - xây dựng 23-25%; nông nghiệp 1-2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 11-12%. Dịch vụ vẫn đóng vai trò chính, quan trọng trong cơ cấu kinh tế, tuy nhiên Ðà Nẵng cũng đặt ra các mục tiêu, giải pháp để tăng cơ cấu của lĩnh vực công nghiệp - xây dựng. Trong năm lĩnh vực mũi nhọn, thành phố xác định ưu tiên nguồn lực, chú trọng phát triển trong thời gian tới theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị là công nghiệp CNC gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp; công nghiệp CNTT, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số; là sản phẩm nông nghiệp CNC và ngư nghiệp.

Một trong ba nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mà Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định là "Ðổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp CNC và CNTT, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số". Thực tế, từ sau Hội nghị cấp cao APEC 2017, Ðà Nẵng bắt đầu đón làn sóng đầu tư mới, các tập đoàn lớn trên thế giới với hàng loạt dự án đầu tư FDI trị giá trăm triệu USD lần lượt được "rót" vào lĩnh vực CNC, CNTT và kỹ thuật tiên tiến. Ðầu năm 2019, trước khi dịch Covid-19 bùng phát, Thành ủy Ðà Nẵng đã có Nghị quyết số 07 về phát triển hạ tầng CNTT và truyền thông tiếp cận xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo TS Trần Ðình Thiên, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, chính dịch vụ, du lịch đã tạo sức bật cho Ðà Nẵng, làm nên một Ðà Nẵng khang trang hiện đại như hiện nay. Thế nhưng, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ dịch vụ sang sản xuất là hướng đi phù hợp, tất yếu trong tình hình hiện nay. Ðà Nẵng có lợi thế về nguồn lực con người, về giao thông, hạ tầng kỹ thuật... để phát triển công nghiệp CNC, CNTT, công nghiệp hỗ trợ. Minh chứng là những chủ trương, chính sách kịp thời, sự nhạy bén, linh hoạt nhằm đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư lớn trong thời gian vừa qua. Thành phố cũng sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc và bảo đảm triển khai đúng tiến độ dự án Khu CNC, sớm hoàn thành hạ tầng Khu Công viên phần mềm số 2, triển khai xây dựng Khu CNTT tập trung Ðà Nẵng giai đoạn 2 trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố Ðà Nẵng Lê Trung Chinh khẳng định: Ðà Nẵng sẽ tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, hỗ trợ các dự án đang hoạt động trên địa bàn mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng vốn đầu tư. Thành phố đã xây dựng và công khai danh sách các dự án, quỹ đất trống, quỹ đất đang thu hút đầu tư tại Cổng Thông tin đất đai thành phố, giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin đất trống, đất kêu gọi đầu tư, giá đất… thuận lợi, nhanh chóng, chính xác. Hiện nay, tất cả các thủ tục liên quan doanh nghiệp và dự án đầu tư đều được triển khai trực tuyến, đồng thời nhà đầu tư có thể theo dõi, tra cứu trực tuyến tình trạng xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan thành phố qua nhiều kênh, nhiều phương tiện. Bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng chính sách và tạo điều kiện thu hút đầu tư, Ðà Nẵng đã triển khai hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết số 17 của Chính phủ về chính quyền điện tử, đồng thời triển khai ứng dụng Cổng dịch vụ công với 97% số thủ tục hành chính của toàn thành phố cung cấp qua mạng, sử dụng dữ liệu thay thế một phần hồ sơ thủ tục hành chính; các cơ sở dữ liệu nền, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kho dữ liệu dùng chung, cổng dữ liệu mở, thành phố thông minh... Nền công nghiệp CNTT đã hình thành với hơn 2.100 doanh nghiệp, đóng góp 7,8% GRDP của thành phố.

Ông Nguyễn Thanh Sang, đại diện chủ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất vật liệu bán dẫn United States Enterprise tại Khu CNC Ðà Nẵng cho rằng, các địa phương khác ở Việt Nam đều muốn thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là ngành CNC, CNTT, nhưng Ðà Nẵng vẫn có lợi thế đặc biệt, đó là hạ tầng CNTT, hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực chất lượng cao khá dồi dào. Ðồng quan điểm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Ðà Nẵng Phạm Bắc Bình cho rằng: Ðà Nẵng nên ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành nghề đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0 như: công nghiệp CNTT, kỹ thuật số, kỹ thuật na-nô, công nghệ sinh học, vật liệu mới, các ngành công nghiệp CNC và công nghiệp hỗ trợ... Ưu tiên đầu tư sản xuất nông nghiệp CNC, an toàn và bền vững. Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển khu CNTT Ðà Nẵng Nguyễn Anh Huy cho biết: Ðược sự ủng hộ của thành phố, Tập đoàn Trungnam đã đi trước một bước, đầu tư xây dựng khu CNTT tập trung tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang rộng 341 ha, hiện đã hoàn thành giai đoạn 1 và chuẩn bị triển khai giai đoạn 2. Xây dựng nhà máy lắp ráp, sản xuất bo mạch điện tử Trungnam EMS với máy móc hiện đại, đã nhận đơn đặt hàng từ đối tác Hoa Kỳ; với hơn sáu triệu sản phẩm mỗi năm, doanh thu ước tính đạt 1,2 tỷ USD/năm. Thời gian tới, Trungnam sẽ tập trung vào việc giải quyết hai nút thắt lớn là nguồn lao động chất lượng cao và hạ tầng xã hội hỗ trợ người lao động trong khu CNTT, sẵn sàng đón các nhà đầu tư tên tuổi lớn.

Những ngày tháng 3 vừa qua, đúng dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng thành phố (29-3), Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Ðà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Mục tiêu là xây dựng Ðà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Ðông - Nam Á, với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, công nghiệp CNC, CNTT, công nghiệp hỗ trợ… Với những bước đi mạnh mẽ, nhanh nhạy và kịp thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư... kinh tế Ðà Nẵng sớm phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị, Quyết định 359/QÐ-TTg điều chỉnh quy hoạch chung TP Ðà Nẵng đến năm 2030, Chương trình số 36-CTr/TU ngày 13-1-2020 của Thành ủy Ðà Nẵng về "Phát triển công nghiệp CNC, xây dựng Ðà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tầm quốc gia, là khu đô thị sáng tạo - KHCN đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao" trong thời gian tới.

HOÀNG VĨNH và THANH TÙNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/a-nang-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-ben-vung-642618/

Bình luận / 0