Ðề nghị xem xét hỗ trợ, bố trí tái định cư

Cần Thơ | 1 tuần trước

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Thốt Nốt (giai đoạn 3) bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân đang sinh sống trên diện tích còn lại của dự án. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Dự án mở rộng Khu công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Thốt Nốt (giai đoạn 3), do Trung tâm xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thốt Nốt thực hiện. Dự án kéo dài do cầu Vàm Cống đi qua nên phải xem xét điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp. Ðồng thời, để thực hiện giải phóng mặt bằng cho phần diện tích còn lại khoảng 5,3ha, cần khoảng 40 nền tái định cư, Trung tâm xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thốt Nốt đã chuẩn bị được 31 nền. Tuy nhiên, do sạt lở bờ rạch Bò Ót, UBND quận Thốt Nốt đã xem xét và ưu tiên bố trí 31 nền nêu trên cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở.

Hiện nay, Trung tâm xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thốt Nốt không có chức năng đầu tư khu dân cư tái định cư. Do đó, UBND thành phố đã thu hồi chủ trương đầu tư dự án khu tái định cư phường Thới Thuận giai đoạn 3; giao UBND quận Thốt Nốt tiếp nhận dự án theo hiện trạng, lập thủ tục để tiếp tục đầu tư theo quy hoạch được duyệt. Hiện nay, Trung tâm xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thốt Nốt đang gặp khó khăn trong việc tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án, do không đảm bảo được nguồn nền tái định cư.

Ðể giải quyết vấn đề này, UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tham mưu UBND thành phố bổ sung ngân sách cho UBND quận Thốt Nốt để thanh toán chi phí đầu tư các nền tái định cư Trung tâm xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thốt Nốt đã thực hiện để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Thốt Nốt (giai đoạn 3).

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/-e-nghi-xem-xet-ho-tro-bo-tri-tai-dinh-cu-a132051.html

Bình luận / 0