Với việc kiện toàn một số lãnh đạo của Quốc hội khóa XIV là Chủ tịch Quốc hội, 3 Phó chủ tịch và 5 Ủy viên Thường vụ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hiện có 17 thành viên, người trẻ nhất 49 tuổi và người cao tuổi nhất 67.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có một vị Giáo sư là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong đó có hai Ủy viên Bộ Chính trị (Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn) và 12 Ủy viên Trung ương Đảng.

Về trình độ chuyên môn, lãnh đạo Quốc hội hiện có một Giáo sư (Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ), một Phó Giáo sư (ông Nguyễn Đắc Vinh); 4 người là tiến sĩ; 6 thạc sĩ, một kỹ sư và 4 cử nhân.

Các Ủy viên Thường vụ đều đã kinh qua nhiều vị trí công tác, trong đó 11 vị đã có kinh nghiệm công tác ở tỉnh, thành ủy.

Số thành viên nữ trong Ủy ban Thường vụ Quóc hội hiện nay là 3 người, gồm bà Lê Thị Nga, bà Nguyễn Thúy Anh và bà Nguyễn Thị Thanh, ít hơn trước khi kiện toàn một người.

Tuổi trung bình của 9 lãnh đạo vừa được bầu là 56,2. Tính chung, tuổi trung bình của 17 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội là 58,23. Từ 49 đến 60 có 13 người, 4 vị trên 60 tuổi. Ông Nguyễn Đắc Vinh, 49 tuổi, trở thành người trẻ nhất trong Thường vụ, người cao tuổi nhất hiện là Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, 67 tuổi.

ANH PHƯƠNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/do-tuoi-binh-quan-cua-cac-thanh-vien-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-moi-la-562-tuoi-723880.html

Bình luận / 0