Được hoàn tiền BHXH?

Người Lao Động | 2 tuần trước

Nguyễn Minh Hằng (quận 1, TP HCM) hỏi: Công ty tôi chuyển trụ sở nên thay đổi nơi đóng BHXH. Trước khi chuyển, công ty có đóng dư tiền BHXH. Số tiền này cơ quan BHXH sẽ thanh toán cho doanh nghiệp (DN) hay tự động chuyển đến nơi thu mới?

- BHXH TP HCM trả lời: Trường hợp công ty chuyển sang trụ sở mới nhưng vẫn nằm trong địa bàn của tỉnh, TP cũ thì số tiền đóng dư BHXH sẽ được cơ quan BHXH đang tham gia chuyển sang cho đơn vị thu mới. Trường hợp DN chuyển trụ sở ra khỏi địa bàn tỉnh, TP thì số tiền đóng dư sẽ được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp cho DN.

Nguồn Người Lao Động: http://nld.com.vn/cong-doan/duoc-hoan-tien-bhxh-20210419195202838.htm

Bình luận / 0