Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 247/QĐ-UBND phê duyệt hỗ trợ gạo cho người dân đảm bảo đời sống trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và trong thời kỳ giáp hạt năm 2021.

Ảnh minh họa.

Theo đó, hỗ trợ lương thực trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu cho 3 đơn vị cấp huyện (Quan Hóa, Thường Xuân, Quan Sơn) và 1 đơn vị cấp tỉnh (Hội viên Hội Người mù tỉnh) với 1.512 hộ (8.361 khẩu). Thời gian hỗ trợ 1 tháng, mức hỗ trợ: 15 kg/khẩu/tháng; số gạo đề nghị hỗ trợ là 125.415 kg.

Hỗ trợ lương thực trong thời kỳ giáp hạt đầu năm 2021 cho 2 đơn vị cấp huyện (Quan Hóa, Quan Sơn) và 1 đơn vị cấp tỉnh (Hội viên Hội Người mù tỉnh) với 201 hộ (3.726 khẩu). Thời gian hỗ trợ 3 tháng, mức hỗ trợ:15 kg/khẩu/tháng; số gạo đề nghị hỗ trợ: 162.930kg

Kinh phí mua gạo và nguồn kinh phí thực hiện: 3.892.657.500 đồng, từ nguồn đảm bảo xã hội trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2021.

BĐT

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/gan-4-ty-dong-tro-giup-xa-hoi-dam-bao-doi-song-nhan-dan-trong-dip-tet-nguyen-dan-tan-suu-va-thoi-ky-giap-hat-nam-2021/130478.htm

Bình luận / 0