HĐND tỉnh giám sát việc quản lý và sử dụng tài sản công của UBND TP Hạ Long - Báo Quảng Ninh

Quảng Ninh | 1 tuần trước

Ngày 7/10, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn, đã thực hiện giám sát việc chấp hành các quy định trong quản lý và sử dụng tài sản công do UBND TP Hạ Long quản lý.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND TP Hạ Long, công tác quản lý và sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hạ Long đã được thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định của pháp luật. Tài sản cố định được theo dõi đầy đủ trên hệ thống sổ sách kế toán. Các tài sản nhà đất, xe ô tô, tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên được cập nhật tại phần mềm quản lý tài sản. Việc xác định nhu cầu trang cấp, mua sắm và sử dụng tài sản được gắn với việc lập, chấp hành dự toán nhà nước, đảm bảo phù hợp với quá trình đầu tư, sửa chữa, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn, định mức, mục đích trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực. Công tác đầu tư, xây dựng, quản lý trụ sở nhà nước được thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch và các quy định của luật, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí, minh bạch.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh, việc quản lý và sử dụng tài sản công thuộc UBND TP Hạ Long quản lý đã được thực hiện theo đúng các quy định. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng tài sản công, đồng chí đề nghị UBND thành phố cần rà soát, thống kê, cập nhật thông tin của các trụ sở, quỹ đất, điểm trường... đảm bảo không để xảy ra sai sót. Đồng chí cũng đề nghị UBND TP Hạ Long cần tăng cường quản lý tài sản công, nhất là công trình sau đầu tư, tài sản thu hồi, tài sản đã bồi thường thành tài sản của Nhà nước; chủ động tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát quản lý và sử dụng tài sản công; tiếp tục có các kiến nghị về cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện để Đoàn có căn cứ tổng hợp, đánh giá.

Qua đợt giám sát này, Đoàn sẽ nghiên cứu, xem xét, kiến nghị ban hành quy định về việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dụng trên địa bàn tỉnh phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cao Quỳnh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/hdnd-tinh-giam-sat-viec-quan-ly-va-su-dung-tai-san-cong-cua-ubnd-tp-ha-long-3156759.html

Bình luận / 0