Hỗ trợ bữa ăn cho người lao động thực hiện '1 cung đường, 2 điểm đến' - Báo Chính Phủ

Chính Phủ | 1 tuần trước

Tổ chức công đoàn sẽ hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các DN có đóng kinh phí công đoàn và thực hiện '1 cung đường 2 điểm đến'.

Người lao động đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” của DN tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 sẽ được hỗ trợ bữa ăn. Ảnh minh họa

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành quyết định hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” của DN tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg. Mức hỗ trợ một lần tối đa 1 triệu đồng/người. Thời gian thực hiện hỗ trợ là từ ngày 1 đến 31/10.

Công đoàn cơ sở báo cáo số lượng đoàn viên, người lao động được DN huy động để thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến” với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để thẩm định cấp kinh phí.

Trường hợp DN có đóng kinh phí công đoàn, nhưng chưa có tổ chức công đoàn, thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở làm việc với DN để kiểm tra, xác định số lượng đoàn viên, người lao động thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh để chi hỗ trợ.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đề nghị LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ cấp hỗ trợ khi không cân đối được nguồn.

Trên cơ sở đề xuất của đoàn viên, người lao động, công đoàn cơ sở (công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với DN chưa có tổ chức công đoàn) thống nhất với chủ DN về phương thức tổ chức, khẩu phần bữa ăn, chuyển kinh phí hỗ trợ cho DN để tổ chức bữa ăn theo chính sách chung của DN; đồng thời công đoàn cơ sở giám sát việc tổ chức thực hiện bữa ăn và công khai tới đoàn viên, người lao động.

Tính từ đầu thời điểm bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 tới nay, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động, lực lượng tuyến đầu và các quỹ phòng chống dịch tổng số tiền hơn 5.000 tỷ đồng. Ước tính, có khoảng 3,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động đã được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt và qua các chương trình của tổ chức công đoàn như “Túi an sinh công đoàn”, hỗ trợ dinh dưỡng cho công nhân lao động làm việc “3 tại chỗ,” hỗ trợ dinh dưỡng cho y, bác sĩ tăng cường tại các vùng dịch...

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/ho-tro-bua-an-cho-nguoi-lao-dong-thuc-hien-1-cung-duong-2-diem-den/448832.vgp

Bình luận / 0