Infographic: Hà Nội thực hiện 20 mục tiêu đến năm 2025

Đảng Cộng Sản VN | 1 tuần trước

20 chỉ tiêu chủ yếu trong Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 31/5/2021 của Đảng bộ thành phố Hà Nội nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) của Đảng bộ thành phố. 20 chỉ tiêu chia làm 4 lĩnh vực, gồm: Kinh tế, văn hóa - xã hội, quy hoạch - đô thị - nông thôn - môi trường và xây dựng Đảng.

Thế Phương

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/phong-trao-thi-dua/infographic-ha-noi-thuc-hien-20-muc-tieu-den-nam-2025-7119

Bình luận / 0