Kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản toàn cầu có thể tăng tới 33%

Nông Nghiệp | 1 tháng trước

Đó là những thông tin được đưa ra trong một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature của Mỹ về tình trạng sử dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản.

Kháng sinh dùng trong nuôi trồng thủy sản toàn cầu đang có nguy cơ tăng mạnh. Ảnh: TL.

Theo VASEP, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature (Mỹ), đã đưa ra cảnh báo rằng sử dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản trên toàn cầu sẽ tăng khoảng 33% từ năm 2017 đến 2030.

Cụ thể, ước tính sử dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản toàn cầu sẽ từ mức 10.259 tấn năm 2017 tăng lên tới 13.600 tấn vào năm 2030.

Hiện tại, khu vực châu Á – Thái Bình Dương chiếm đại đa số về tiêu thụ kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản (chiếm tới 93,8%). Trong đó, sử dụng kháng sinh nhiều nhất là ở Trung Quốc, chiếm 57,9% tổng lượng kháng sinh dùng trong nuôi trồng thủy sản toàn cầu.

Cũng theo nghiên cứu trên, các quốc gia tiêu thụ kháng sinh lớn khác là Ấn Độ (11,3%), Indonesia (8,6%) và Việt Nam (5%).

Theo tác giả của nghiên cứu này, tình trạng tăng trưởng sử dụng kháng sinh như trên cần phải được xử lý khẩn cấp vì lạm dụng kháng sinh trên vật nuôi sẽ dẫn tới tình trạng kháng kháng sinh.

Sơn Trang

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/khang-sinh-trong-nuoi-trong-thuy-san-toan-cau-co-the-tang-toi-33-d282160.html

Bình luận / 0