LÀO CAI: TRẮC NGHIỆM TRÊN INTERNET TÌM HIỂU VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG

Quốc Hội TV | 10 tháng trước

Với phần mềm này, Lào Cai là một trong những tỉnh đi đầu, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng được phần mềm của riêng mình phục vụ tổ chức các cuộc thi tìm hiểu trên nền tảng internet. Người tham gia thi sử dụng máy vi tính hoặc máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet truy cập trực tiếp trang web: http://tuyengiao-tracnghiem.laocai.gov.vn/, hoặc truy cập vào một trong các trang web: Cổng thông tin điện tử Ban tuyên giáo tỉnh Lào Cai (http://bantuyengiao.laocai.org.vn); Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai (https://laocai.gov.vn/), sau đó click vào banner của Cuộc thi (hoặc có thể dùng smartphone quyét QR code trên banner). THQHVN

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/3/lao-caitrac-nghiem-tren-internet-tim-hieu-van-kien-dai-hoi-dang/551598

Bình luận / 0