Lấy ý kiến nhân dân Hà Tĩnh về việc khen thưởng các cá nhân - Báo Hà Tĩnh

Hà Tĩnh | 2 ngày trước

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản về việc lấy ý kiến Nhân dân về việc khen thưởng đối với các cá nhân.

Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến Nhân dân trên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh việc đề nghị Chủ tịch nước khen thưởng các danh hiệu.

1. Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho bà Lê Thị Đức, nguyên quán: xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; nơi đăng ký hồ sơ: xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (có 2 con là liệt sỹ đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng Tổ quốc ghi công).

2. Tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Nguyễn Văn Minh (bí danh Võ Tình), sinh ngày 20/5/1928; nguyên quán: thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; nơi đăng ký hồ sơ: thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (được công nhận là cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên là Bí thư Thị ủy thị xã Hà Tĩnh).

Ý kiến phản hồi của nhân dân xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh). Sau 10 ngày đăng tải nếu không có ý kiến phản hồi của Nhân dân, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh sẽ tiến hành các quy trình, thủ tục tham mưu UBND tỉnh trình các cấp khen thưởng theo quy định.

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/chinh-quyen/lay-y-kien-nhan-dan-ha-tinh-ve-viec-khen-thuong-cac-ca-nhan/223132.htm

Bình luận / 0