Một số chương trình phát sóng ngày 11-6

Nhân Dân | 1 tuần trước

06:00 Chào ngày mới 07:00 Dân tộc và phát triển: Hiệu quả từ các chính sách tái định cư10:00 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Giao việc đột phá để tạo sự năng động cho cán bộ

06:00 Chào ngày mới

07:00 Dân tộc và phát triển: Hiệu quả từ các chính sách tái định cư

10:00 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Giao việc đột phá để tạo sự năng động cho cán bộ

11:00 Ngày hội non sông: Ðoàn kết - Bài học quý của mọi thời đại

11:30 Thời sự

14:30 Việt Nam - Ðất nước - Con người: Mãi là cánh én tuổi thơ

15:45 Giao thông kết nối: Gỡ vướng đẩy nhanh tiến độ cao tốc bắc nam

16:00 Tin tức 16h

18:00 Kinh tế và dự báo: Doanh nghiệp nhà nước - Giảm số lượng, tập trung nâng cao chất

18:15 45’ chiều

19:45 Du lịch - Khám phá - Ẩm thực: Ðài Loan

20:00 Ðối ngoại và Hội nhập: Nông nghiệp Việt Nam kỳ vọng lớn từ EVFTA

20:20 Miền Ðông năng động: Những sáng kiến táo bạo trong xây dựng chính quyền số tại các địa phương vùng Ðông Nam Bộ

20:30 Bình luận - Phê phán:"Gạn đục" thị trường quảng cáo trực tuyến

22:00 Thời sự

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/chuong-trinh-phat-song/mot-so-chuong-trinh-phat-song-ngay-11-6-650154/

Bình luận / 0