Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bố Trạch giải ngân vốn kịp thời, hỗ trợ phục hồi và phát triển KTXH - Báo Giáo Dục & Thời Đại

GD&TĐ | 1 tháng trước

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bố Trạch (Quảng Bình) triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Mai Thị Phương Mỹ (trú tại tiểu khu 4, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) thuộc đối tượng người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Được vay vốn 500 triệu đồng từ chương trình cho vay nhà ở xã hội theo NĐ 11 của CP.

Để triển khai kịp thời nguồn vốn đáp ứng các đối tượng chính sách xã hội, triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ về cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay nhà ở xã hội; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến; cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập; cho vay thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bố Trạch đã tổ chức phiên giao dịch bổ sung trong tháng 5/2022 để giải ngân vốn kịp thời tới khách hàng.

Nghị quyết số 11 được bắt đầu triển khai từ ngày 27/4/2022 nhằm mục tiêu phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng thức đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, hội đoàn thể nhận ủy thác, tổ TK&VV tập trung tuyên truyền và hướng dẫn các đối tượng thuộc diện vay vốn lập hồ sơ vay vốn kịp thời giải ngân theo đúng quy định.

Đến thời điểm hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bố Trạch đã được Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình giao kế hoạch năm 2022 các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11 với tổng số vốn là 46 tỷ đồng gồm: Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 4 tỷ đồng; chương trình cho vay nhà ở xã hội 40 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến 500 triệu đồng; chương trình cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập 800 triệu đồng; cho vay thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 700 triệu đồng

Với việc triển khai kịp thời Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ đến các đối tượng vay vốn đã góp phần giải quyết việc làm cho 80 lao động địa phương bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 có việc làm, hỗ trợ nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Hỗ trợ cho gần 30 cán bộ, công chức, viên chức, quân nhân, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị thuộc đối tượng thụ hưởng có nhà ở ổn định. Đã hỗ trợ cho nhiều học sinh, sinh viên có máy tính và các trang thiết bị để học tập trực tuyến.

Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 11 hoàn thành 100% kế hoạch giao, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bố Trạch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực hoàn thiện hồ sơ triển khai giải ngân kịp thời. Từ đó tạo động lực thức đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại huyện nhà.

Lê Hải Thanh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-huyen-bo-trach-ho-tro-hoi-phuc-va-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-Di6TiWrnR.html

Bình luận / 0