Người tham gia BHXH, BHYT kê khai CCCD, mã số định danh - Báo Pháp Luật TP.HCM

PLO | 1 tháng trước

Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, cơ quan BHXH TP.HCM có thông báo về việc bổ sung kê khai thông tin CCCD, mã số định danh cá nhân đối với người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế.

Mới đây, cơ quan BHXH TP.HCM đã ra thông báo gửi đến các đơn vị sử dụng lao động; đơn vị quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); đại lý thu BHXH, BHYT… (đơn vị) và người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn TP về việc bổ sung kê khai thông tin CCCD, mã số định danh cá nhân khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT.

Theo đó, đối với hồ sơ tăng mới, gia hạn thẻ BHYT, người tham gia phải kê khai mã số định danh cá nhân hoặc CCCD theo mẫu.

Đối với người đang tham gia BHXH, BHYT khi có phát sinh điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT; giải quyết chế độ BHXH, cấp lại sổ, điều chỉnh thông tin trên sổ thì đơn vị quản lý yêu cầu người tham gia kê khai mã số định danh cá nhân hoặc CCCD trên Mẫu TK1-TS để bổ sung hoặc điều chỉnh (nếu có).

Đối với người đang bảo lưu BHXH khi có phát sinh giải quyết chế độ BHXH, cấp lại sổ BHXH, điều chỉnh thông tin trên sổ... thì kê khai mã số định danh cá nhân hoặc CCCD trên Mẫu TK1-TS gửi trực tiếp tại cơ quan BHXH để bổ sung hoặc điều chỉnh.

Trường hợp chưa có mã số định danh cá nhân, CCCD thì người tham gia liên hệ với công an cấp xã nơi đăng ký thường trú để được cấp thông báo về mã số định danh cá nhân hoặc có thể tra cứu mã số định danh cá nhân trực tuyến tại cổng dịch vụ công quản lý cư trú https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/.

Cơ quan BHXH TP.HCM cho biết bổ sung kê khai thông tin CCCD, mã số định danh cá nhân khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, cấp mã số BHXH, cấp thẻ BHYT kịp thời. Do đó, BHXH TP.HCM đề nghị các đơn vị và người tham gia BHXH, BHYT thực hiện đúng quy định.

Người dân đến cơ quan BHXH TP.HCM thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT. Ảnh: NH

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-tham-gia-bhxh-bhyt-ke-khai-cccd-ma-so-dinh-danh-post681875.html

Bình luận / 0