Nigeria quy định phân bổ nguồn thu từ dầu mỏ - Tạp chí Năng lượng Mới

PetroTimes | 1 tháng trước

Việc phân bổ nguồn thu từ ngành dầu khí Nigeria được quy định tại Điều 162 của Hiến pháp 1999.

Điều luật này quy định tất cả các khoản thu từ sản xuất dầu mỏ (chiếm khoảng 72% ngân sách) đều phải nộp vào tài khoản liên bang.

Nguồn thu khác của tài khoản liên bang là thuế giá trị gia tăng VAT (chiếm 7%). Sau khi trừ các khoản chi phí thiết yếu, 13% tài khoản liên bang được trích trả cho các bang tham gia khai thác bằng hình thức chiết khấu. Phần còn lại được phân bổ theo công thức do một Ủy ban chuyên trách đưa ra.

Trên thực tế, kể từ năm 1999 đến nay, tỷ lệ này vẫn không thay đổi.

Với công thức này, khoản phân bổ được phân cho các cấp bang và thành phố với tỷ lệ: 40% chia đều giữa các bang, 30% chia theo dân số, 10% chia theo quy mô, 10% chia theo tỷ lệ tăng nguồn thu và 10% chia theo tỷ lệ phát triển xã hội.

Được biết, khoản phân bổ cho chính quyền trung ương chiếm 7% nguồn quỹ đặc biệt, bao gồm quỹ bình ổn, quỹ sinh thái, quỹ phát triển tài nguyên thiên nhiên, và một khoản nữa dành riêng cho thủ đô.

Hầu như nguồn tài chính của các cấp địa phương phụ thuộc vào tài chính được phân bổ từ liên bang. Chỉ 40% khoản được phân bổ theo công thức này là dựa trên dân số và mức độ phát triển xã hội của các bang mà không hướng tới các khu vực có dân số đông nhất hay nghèo nhất.

Do khoản phân bổ cho các thành phố trước tiên được phân cho từng khu vực, rồi mới đến các thành phố, nên khu vực nào có nhiều thành phố hơn sẽ bị thiệt hơn.

Bên cạnh đó, các cộng đồng và chính quyền địa phương ở khu vực khai thác dầu mỏ đều đòi hỏi phải được trực tiếp quản lý quỹ chiết khấu nguồn thu từ dầu. Quỹ này hiện đang do chính quyền bang quản lý.

Kể từ khi Hiến pháp được sửa đổi vào năm 1999, quy định về phân bổ nguồn thu của Nigeria vẫn chưa thay đổi dù ngày càng có nhiều vấn đề liên quan tới tính pháp lý.

Mặc dù tồn tại nhiều ý kiến cho rằng công thức tính hiện nay cần được chỉnh sửa, song vấn đề này vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi.

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nigeria-quy-dinh-phan-bo-nguon-thu-tu-dau-mo-633812.html

Bình luận / 0