Phát hiện 56 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp - Báo Đồng Nai

Đồng Nai | 1 tháng trước

Theo Sở NN-PTNT, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã phát hiện 56 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, diện tích rừng bị thiệt hại gần 0,2ha; đã xử lý vi phạm hành chính 54 vụ với số tiền 196 triệu đồng.

Những vi phạm chủ yếu gồm: phá rừng, khai thác rừng trái phép, vi phạm về quản lý bảo vệ động vật rừng, vận chuyển lâm sản, tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật... Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 16 vụ vi phạm phá rừng, 13 vụ khai thác rừng, 7 vụ vi phạm về quản lý bảo vệ động vật rừng... Để giảm các vụ vi phạm về lĩnh vực lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, các chủ rừng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra các địa bàn trọng điểm; kiểm soát chặt chẽ nên các vụ vi phạm đa số là nhỏ, ít gây ảnh hưởng đến tài nguyên rừng.

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202206/phat-hien-56-vu-vi-pham-trong-linh-vuc-lam-nghiep-3122997/

Bình luận / 0