Phố thu - Báo Cần Thơ

Cần Thơ | 1 tháng trước

ÐẶNG HOÀNG THÁM

Những con đường những dòng sông

Chiều nay mây trắng mênh mông đất trời

Mùa thu đến rồi em ơi!

Lá rơi trước ngõ hoa cười bên hiên

Vẫn còn thơm mãi hương nguyên

Ðường ngôi rẽ lệch tóc huyền thơ ngây

Mùa thu gọi gió heo may

Nhớ làn môi ấm đong đầy nhớ thương

Nhớ dòng sông đã tha hương

Có thương kỷ niệm phố phường ngày xưa?

Chiều trong quán lạnh nghe mưa

Áo em có ấm giữa mùa thu sang?

Ngày vui như ánh trăng tan

Tôi về lá đã rụng vàng phố thu...

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/pho-thu-a136190.html

Bình luận / 0