PHỎNG VẤN ĐBQH LÊ HỮU TRÍ - DỰ THẢO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam

Quốc Hội TV | 1 tháng trước

Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Qua thực tiễn hơn 15 năm thi hành, Luật Sở hữu trí tuệ đã phát huy vai trò to lớn trong việc tạo hành lang pháp lý cho hoạt động sáng tạo, khai thác, sử dụng… tuy nhiên, cùng với việc hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam trong thời gian qua cho thấy Luật Sở hữu trí tuệ còn tồn tại một số vướng mắc, bất cập nhất định. . Phóng viên THQHVN đã có cuộc trao đổi với đại biểu Lê Hữu Trí, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa để ghi nhận góp ý của ĐB cho dự thảo luật này.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/10/phong-van-dbqh-le-huu-tri-du-thao-luat-so-huu-tri-tue/559811

Bình luận / 0