Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ năm 2022 - Zing - Tri thức trực tuyến

Zing | 1 tháng trước

Chính phủ quyết định tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng kể từ ngày 1/1/2022. Mức này giảm so với đề xuất trước đó của Bộ LĐTB&XH.

Tại Nghị định 108 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng ban hành chiều 7/12, Chính phủ quyết định điều chỉnh tăng 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng kể từ năm 2022. Theo đó, 8 nhóm đối tượng sẽ được thụ hưởng chính sách trên.

Đồng thời, người có lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995 cũng nằm trong đối tượng điều chỉnh, với điều kiện sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức chung, những người này phải có lương hưu, trợ cấp dưới 2,5 triệu đồng/tháng.

Việc điều chỉnh sẽ thực hiện theo nguyên tắc người có lương hưu, trợ cấp dưới 2,3 triệu đồng/tháng sẽ được tăng bù thêm 200.000 đồng/người/tháng. Người có lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ 2,3 đến dưới 2,5 triệu đồng/tháng sẽ được tăng thêm để đạt mức 2,5 triệu đồng/tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Các quy định tại Nghị định được thực hiện từ ngày 1/1/2022.

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ tăng 7,8% kể từ năm 2022. Ảnh: Duy Hiệu.

Trước đó, tại dự thảo Nghị định nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, Bộ LĐTB&XH đề xuất mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng với tỷ lệ tăng thêm 11%.

Lý giải về đề xuất mức tăng lương hưu, Bộ LĐTB&XH cho biết lần gần nhất Chính phủ thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng là từ ngày 1/7/2019. Năm 2020-2021, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc điều chỉnh theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội chưa được thực hiện.

Trong khi đó, theo quy định tại Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội, lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.

Theo tính toán, khoảng 318.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ trước ngày 1/1/1995 thuộc đối tượng điều chỉnh. Ngoài ra, khoảng 868.000 người thuộc đối tượng điều chỉnh từ nguồn ngân sách Nhà nước chi trả và 2,13 triệu người thuộc đối tượng điều chỉnh từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội chi trả.

Nguồn Zing: https://zingnews.vn/tang-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-tu-nam-2022-post1281962.html

Bình luận / 0