Tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng

Nhân Dân | 1 tuần trước

Sáng 10-6, tại Hà Nội, Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện quy định về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Sáng 10-6, tại Hà Nội, Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện quy định về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Bộ Quốc phòng quán triệt một số nội dung chủ yếu của Kết luận số 59-KL/TW ngày 16-9-2019 của Bộ Chính trị và Chỉ thị, Kết luận của Thường vụ Quân ủy T.Ư... Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt hướng dẫn để lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân nhận thức sâu sắc, đầy đủ các nội dung về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Qua đó xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất trong tư tưởng, nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác quản lý và sử dụng đất quốc phòng.

CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/thao-go-vuong-mac-ton-dong-trong-quan-ly-su-dung-dat-quoc-phong-650147/

Bình luận / 0