TIẾP TỤC BỔ SUNG QUY ĐỊNH ĐỂ ĐẢM BẢO CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM - Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam

Quốc Hội TV | 1 tháng trước

Trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban Kinh tế tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm như các lý do đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, dự thảo Luật này sau khi được thông qua sẽ song song tồn tại với nhiều luật khác có các quy định về loại hình bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc; đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh... Do đó, Cơ quan thẩm tra đề nghị Cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ, đối chiếu với các luật liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2021/10/tiep-tuc-bo-sung-quy-dinh-de-dam-bao-canh-tranh-tren-thi-truong-bao-hiem/559396

Bình luận / 0