Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể - Bắc Giang

Bắc Giang | 1 tháng trước

Ngày 7/12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT); tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư.

Đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh chủ trì tại điểm cầu Bắc Giang.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13, cả nước thành lập mới 20.234 HTX phi nông nghiệp, bình quân đạt 1.012 HTX/năm; cơ cấu các HTX phi nông nghiệp thay đổi theo hướng tích cực; giao thông vận tải và thương mại, dịch vụ tăng cao.

Các HTX, tổ hợp tác lĩnh vực phi nông nghiệp thu hút số lượng lớn hộ cá thể tham gia làm thành viên; phần lớn HTX phi nông nghiệp thành lập theo Luật HTX năm 2012, tổ chức sản xuất, kinh doanh tập trung, cung ứng dịch vụ đầu vào, đầu ra cho thành viên gắn với chuỗi giá trị. Những đơn vị này đều chú trọng đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị.

Đồng chí Phan Thế Tuấn chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Tính đến cuối năm 2021, vốn điều lệ của HTX phi nông nghiệp tăng 1,6 lần so với năm 2011, tăng 8,2 lần so với năm 2002. Tỷ lệ HTX lĩnh vực phi nông nghiệp hoạt động hiệu quả tăng từ 10% lên 55%, mang lại lợi nhuận và phúc lợi xã hội cho các thành viên.

Bên cạnh kết quả đạt được, các HTX phi nông nghiệp vẫn bộc lộ những hạn chế như số lượng ít; phần lớn HTX phi nông nghiệp có quy mô nhỏ, hiệu quả hoạt động, tăng trưởng không đều ở các lĩnh vực (trừ lĩnh vực tín dụng); số đơn vị có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu, sản xuất theo chuỗi giá trị, OCOP mới chiếm khoảng 35%.

Nhiều HTX yếu về năng lực tài chính, công nghệ lạc hậu, thiếu nhân lực có trình độ chuyên môn cao, năng lực quản trị hạn chế; chưa minh bạch về vốn góp và tài chính; thiếu thông tin và khả năng tiếp cận thị trường, công nghệ lạc hậu…

Tại tỉnh Bắc Giang, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13, nhiều HTX phi nông nghiệp mới được thành lập. Đến nay, toàn tỉnh có 912 HTX, trong đó hơn 300 HTX phi nông nghiệp. Các đơn vị ngày càng lớn mạnh, hoạt động đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực, tạo liên kết và mở rộng quy mô sản xuất theo hướng tập trung quy mô lớn, sản xuất theo chuỗi liên kết; 100% HTX phi nông nghiệp hoàn thành việc chuyển đổi theo quy định của pháp luật, từng bước đổi mới, thích ứng tốt hơn với cơ chế thị trường; khẳng định rõ vai trò, vị trí trong nền kinh tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH của tỉnh.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào một số nội dung như: Bên cạnh kết quả đạt được, sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012, tốc độ phát triển thành phần KTTT còn chậm so với nhịp độ phát triển chung của các thành phần kinh tế khác, chưa thể hiện rõ nét tính chất của mô hình HTX kiểu mới; quy mô sản xuất, kinh doanh của nhiều HTX nhỏ bé; khả năng cạnh tranh thấp.

Nhiều ý kiến đề nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục ban hành mới Nghị quyết T.Ư về phát triển KTTT trên cơ sơ tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 để phù hợp với thực tiễn, nhằm khuyến khích, hỗ trợ mạnh mẽ hơn đối với khu vực kinh tế tập thể.

Một số địa phương đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các gói hỗ trợ về tín dụng cho các HTX, Liên hiệp HTX như: Kéo dài thời hạn cho vay, giãn kỳ trả nợ, giảm lãi suất tiền vay; giảm các loại phí liên quan đến khoản vay, thanh toán và các giao dịch khác; đơn giản hóa thủ tục cho vay tạo điều kiện để các HTX sớm tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ để duy trì hoạt động sản xuất trong và sau dịch, bảo đảm chuỗi cung ứng không bị đứt gãy.

Đồng thời, kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật HTX năm 2012 nhằm xử lý các bất cập như: Quy định cụ thể tỷ lệ vốn góp của thành viên; kết nạp thành viên liên kết để sử dụng dịch vụ của HTX mà không có nhu cầu kinh doanh cũng như chia lợi nhuận; về thu nhập và chia sẻ lợi nhuận; chế tài xử lý vi phạm Luật HTX; tỷ lệ sử dụng dịch vụ của HTX.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đồng tình với ý kiến tham luận của đại diện các bộ, ngành, địa phương về việc đổi mới, phát triển KTTT và HTX. Đồng thời khẳng định, trong thời gian tới sẽ tập trung sửa đổi, bổ sung Luật HTX năm 2012 và coi đây là giải pháp mang tính đột phá để khắc phục những hạn chế, tồn tại và tiếp tục thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về đổi mới, phát triển KTTT, HTX ở nước ta.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục xác định vai trò quan trọng của khu vực KTTT trong quá trình phát triển KT-XH của đất nước; đồng thời tiếp tục thống nhất nhận thức về quan điểm phát triển KTTT phải theo đúng bản chất là tương trợ lẫn nhau, đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên, phục vụ thành viên là chính và tách bạch với mô hình doanh nghiệp.

Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản thi hành Luật HTX năm 2012. Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ, ưu đãi HTX, liên hiệp HTX lĩnh vực phi nông nghiệp.

Huy động nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; bảo đảm phân bổ hợp lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho công tác tổ chức thi hành Luật HTX.

Đặc biệt, các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác phải giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển KTTT, HTX, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với thành phần KTTT, góp phần vào sự nghiệp phát triển KT-XH của đất nước.

Tin, ảnh: Minh Hương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/372943/tiep-tuc-doi-moi-nang-cao-hieu-qua-kinh-te-tap-the.html

Bình luận / 0