Tóm tắt quá trình công tác Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Kinh Tế Đô Thị | 1 tuần trước

Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, ông Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Minh Hiền - Mỹ Hoa

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://kinhtedothi.vn/tom-tat-qua-trinh-cong-tac-bo-truong-bo-ngoai-giao-bui-thanh-son-415322.html

Bình luận / 0