Total phát hiện mỏ dầu khí quan trọng mới ngoài khơi Suriname

PetroTimes | 1 tháng trước

Total và Apache Corporation đã phát hiện dầu khí quan trọng mới tại giếng Keskesi East-1, nằm ở Lô 58 ngoài khơi bờ biển Suriname.

Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Khám phá mới nhất này nối tiếp các khám phá trước đó tại Maka Central, Sapakara West và Kwaskwasi được công bố lần lượt vào tháng 1, tháng 4 và tháng 7 năm 2020.

Total cho biết hôm thứ Năm 14/1 rằng giếng này đã được khoan ở độ sâu khoảng 725 mét và phát hiện 1 vỉa hydrocacbon tổng cộng 63 m.

Vỉa này bao gồm 58 m dầu đen ròng, dầu dễ bay hơi và khí đốt trong các hồ chứa Campano-Maastrichtian, cùng với 5 mét lượng dầu dễ bay hơi ròng trong các hồ chứa ở Santonian.

Total nhận điều hành Lô 58 vào ngày 1/1/2021, với 50% cổ phần sau thỏa thuận với Apche được thực hiện vào tháng 12/2019.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

Nguồn PetroTimes: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/total-phat-hien-mo-dau-khi-quan-trong-moi-ngoai-khoi-suriname-595509.html

Bình luận / 0