Tuyển sinh và đào tạo nghề cho hơn 14.800 người - Báo Khánh Hòa

Khánh Hòa | 1 tháng trước

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh tổ chức tuyển sinh và đào tạo nghề cho 14.807 người, đạt 50,19% so với chỉ tiêu kế hoạch năm. Trong đó, trình độ trung cấp 984 người, sơ cấp và đào tạo thường xuyên 13.823 người. Qua đó, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 81,5%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 27,15%.

Thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tập trung mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên từ nguồn kinh phí hỗ trợ của chương trình phát triển nguồn nhân lực; tổ chức bồi dưỡng chính trị hè và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên của các trường trung cấp trực thuộc; kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, tổ chức đoàn tham dự kỳ thi kỹ năng nghề toàn quốc tại tỉnh Vĩnh Long và hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2022 tại Hà Nội...

V.GIANG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202207/tuyen-sinh-va-dao-tao-nghe-cho-hon-14800-nguoi-8256203/

Bình luận / 0