TUYÊN TRUYỀN VỀ BẦU CỬ CHO BÀ CON NGƯ DÂN

Quốc Hội TV | 1 tháng trước

Kiên Giang là tỉnh có lượng ghe, tàu đánh bắt xa bờ vào loại nhiều nhất cả nước, với gần 4.000 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên. Lượng tàu cá đông, kéo theo đó là lực lượng lao động làm việc trên biển của tỉnh này cũng rất lớn. Hiện tỉnh Kiên Giang đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận đồng để ngư dân hiểu và thực hiền quyền bầu của của mình. Trong công tác này, lực lượng biên phòng được xem là đơn vị nồng cốt và tiên phong.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chao-buoi-sang-chuc-binh-an/2021/5/tuyen-truyen-ve-bau-cu-cho-ba-con-ngu-dan/553311

Bình luận / 0