Xuất khẩu máy móc, thiết bị sang Hàn Quốc và Trung Quốc tăng mạnh - Báo Đồng Nai

Đồng Nai | 4 tháng trước

Trong năm 2021 và từ đầu năm 2022 đến nay, trong hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ nhập khẩu máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng ở Đồng Nai có hai thị trường chính có mức tăng trưởng khá cao là Trung Quốc và Hàn Quốc. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng máy móc, thiết bị và dụng cụ phụ tùng đạt hơn 2,1 tỷ USD (chiếm gần 10% trong kim ngạch xuất khẩu của tỉnh), tăng 14,5% so với năm trước đó. Một số thị trường xuất khẩu chủ yếu gồm: Trung Quốc 219 triệu USD, tăng 36%; Hàn Quốc 119 triệu USD, tăng 21%.

Đáng chú ý, từ tháng 12-2021 và nửa đầu tháng 1-2022, xuất khẩu máy móc, thiết bị và dụng cụ phụ tùng có mức tăng trưởng cao gấp gần 1,5 lần so với năm 2020. Hiện nhiều doanh nghiệp tại Đồng Nai trên lĩnh vực này đã nhận được đơn hàng của đối tác nước ngoài đến quý III, IV-2022. Khoảng 5 năm trở lại đây, máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng luôn giữ được mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước trên 10%.

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202201/xuat-khau-may-moc-thiet-bi-sang-han-quoc-va-trung-quoc-tang-manh-3100391/

Bình luận / 0