Xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 2 năm 2021

Tài Chính | 1 tháng trước

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 42,5 tỷ USD, giảm 22,7% so với tháng trước; Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 21,5 tỷ USD, giảm 24,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 21 tỷ USD, giảm 20,6%.

T. Anh

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/info-media/xuat-nhap-khau-hang-hoa-thang-2-nam-2021-332281.html

Bình luận / 0