Yên Bái - 30 năm một chặng đường phát triển - Báo Nhân Dân

Nhân Dân | 3 tuần trước

Sáng 24/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội thảo 'Yên Bái - 30 năm một chặng đường phát triển' (1/10/1991 - 1/10/2021). Tham dự hội thảo có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Lào Cai, lãnh đạo tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ.

Quang cảnh hội thảo “Yên Bái - 30 năm một chặng đường phát triển”.

Phát biểu đề dẫn, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, dấu mốc ngày 1/10/1991 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, là ngày tỉnh Yên Bái chính thức được tái lập, từ việc chia tách tỉnh Hoàng Liên Sơn thành hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai.

30 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới tư duy, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng, phát triển quê hương Yên Bái vươn lên trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động của vùng trung du và miền núi phía bắc.

Tuy nhiên, thực tiễn đặt ra nhiều vấn đề cần phải được phân tích, mổ xẻ một cách thấu đáo, trên cơ sở khách quan, khoa học, đầy đủ và toàn diện những thành tựu đã đạt được của Yên Bái sau 30 năm tái lập, có những đề xuất, hiến kế để đưa Yên Bái bước vào một chặng đường phát triển mới, phồn vinh và hạnh phúc.

Quãng thời gian 30 năm tái lập chưa thật dài, nhưng đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Yên Bái: kinh tế duy trì tăng trưởng khá, những năm gần đây đạt hơn 6,5%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thu nhập bình quân đầu người/năm tăng 50 lần, thu ngân sách tăng 116 lần so với ngày đầu tái lập. Yên Bái cũng là điểm sáng trong khu vực Tây Bắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo và có bước tiến bộ vượt bậc. Quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được chú trọng thực hiện tốt.

Tại hội thảo, các ý kiến phát biểu, tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ hơn những thành tựu đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn. Đánh giá đúng những đổi thay, sự phát triển và vị thế của tỉnh trong mối tương quan so sánh giữa “xưa và nay”, cũng như đặt trong không gian phát triển chung của vùng trung du và miền núi phía bắc và của cả nước.

Các ý kiến tham luận đã làm rõ thêm về quan điểm, định hướng phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đột phá trên các lĩnh vực, để đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá và hướng tới nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía bắc; phân tích, trao đổi, những kinh nghiệm hay, mô hình hiệu quả, những bài học quý báu trong quá trình phát triển của tỉnh Lào Cai, vận dụng vào thực tiễn của Yên Bái, nhằm kết nối, hỗ trợ, giúp đỡ để cả hai địa phương cùng đồng hành phát triển.

THANH SƠN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/yen-bai-30-nam-mot-chang-duong-phat-trien-666481/

Bình luận / 0